Overslaan en naar de inhoud gaan

Als betrokken en enthousiaste ondernemersvereniging doen we graag iets terug voor de regio waarin wij ondernemen. Door iets terug te geven aan de lokale community maken we Otterlo voor iedereen beter. O2 is ooit opgericht om ondernemers en de middenstand te verbinden met elkaar en om meer ruimte te maken voor maatschappelijke betrokkenheid. De Ericaschool, WoonZorgHuis Eureka en vele andere goede doelen zijn al vaak geholpen door initiatieven van de Otterlose Ondernemersvereniging. Om het concreet te maken hebben wij als O2 een paar belangrijke doelstellingen.

Het faciliteren van borrels en bijeenkomsten

Als compacte, sociale regio is het belangrijk om in contact te blijven met elkaar. O2 houdt ieder jaar dan ook diverse informele netwerkborrels. Daarnaast zijn er verschillende informatieve bijeenkomsten met een interessante gastspreker of er is ruimte voor activiteiten waarbij de saamhorigheid wordt bevorderd. Enorm gewaardeerd zijn de bedrijfsbezoeken. Samen bezoeken we het bedrijf van een lokale ondernemer. Uiteraard is zo’n bezoek gezellig, maar het is ook heel leerzaam. Door van elkaar te leren worden we als vereniging beter. O2 biedt ook graag een podium aan nieuwe ondernemers om in bijvoorbeeld de vorm van een presentatie meer te vertellen over zijn of haar zaak. Zo leren we elkaar beter kennen en ontstaan er misschien wel nieuwe mogelijkheden voor samenwerkingen. Op deze manier combineert O2 gezelligheid, verbinding en saamhorigheid.

Kennis delen en overdragen

Om succesvol te zijn met uw bedrijf is het belangrijk om up-to-date te blijven en op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen in de omgeving waarin u opereert. Ondernemend Otterlo brengt ondernemers samen om zo van elkaar te leren. Op die manier worden leuke, kansrijke ideeën uitgewisseld en versterken wij elkaar. Door van elkaar te leren wordt iedereen beter. Daarnaast houden we verschillende seminars en andere informatieavonden om onze leden de kans te geven om kennis te maken met nieuwe mogelijkheden. Op die manier speelt het overdragen van kennis een centrale rol in de ondernemersvereniging van Otterlo.

Ondersteunen van sociale activiteiten en goede doelen

Als ondernemersvereniging doen we graag iets terug voor Otterlo. Uiteraard sponsoren we nuttige initiatieven van bijvoorbeeld WoonZorgHuis Eureka en de Ericaschool. Goede zorg voor ouderen en de best mogelijke basis voor onze kinderen behoren tot de kernwaarden van O2. Maar naast scholieren en ouderen ondersteunen we ook lokale clubs en verenigingen. Tevens leveren we graag een sponsoring aan evenementen en initiatieven die de saamhorigheid en gezelligheid in het dorp bevorderen. Zo staat O2 als ondernemersvereniging middenin de samenleving en helpen we Otterlo graag een handje. Het dorp moet blijven bruisen. Door Otterlo op de kaart te zetten, helpen we iedereen met een hart voor het dorp. Als ondernemersvereniging helpen dan ook maar wat graag met het mooier maken van het dorp. Dat kan een extra verfraaiing zijn, maar ook gewoon onderhoud.

Een spreekbuis bij noodzaak

De Otterlose Ondernemersvereniging is geen belangenvereniging. Dat wil niet zeggen dat O2 niet open staat voor dialoog. In het verleden is de Otterlose Ondernemerssvereniging geregeld een gesprekspartner geweest voor de Gemeente Ede. Op verzoek is er ook wel eens deelgenomen aan overleg met de gemeente. Enkel in absolute noodzaak is O2 bereid belangen te behartigen van ondernemers. Dit zijn slechts uitzonderlijke gevallen.